Thông báo về thời gian lưu kho xử lý hàng hoá tại Trung Quốc

Kính gửi Quý khách hàng!

Hiện tại tình trạng thông quan hàng hoá về Việt Nam bị hạn chế và gặp nhiều khó khăn nên việc điều phối, xử lý hàng hóa tại kho Trung Quốc bị ảnh hưởng và chậm hơn thông thường.

OrderHang xin thông báo để Quý khách nắm thông tin và rất mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách hàng!

Trân trọng thông báo!

BQT Orderhang.com

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
avatar
Xin chào
close nav