Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Để đặt hàng, bạn cần đăng ký tài khoản. Việc tạo mới tài khoản rất dễ dàng tại đây.

Lưu ý:

– OrderHang sử dụng Tên tài khoản hoặc Email để đăng nhập.

– OrderHang gửi các thông báo qua email và các thông tin đơn hàng qua SMS, do vậy Quý khách cần đăng ký chính xác và xác thực email & số điện thoại trước khi đặt hàng. 

avatar
Xin chào
close nav