Chính sách mua hàng đối với Đơn hàng ngoài

I. Định nghĩa:

1. Đơn hàng ngoài: là đơn hàng mà các sản phẩm không mua từ hệ thống taobao.com, tmall.com, 1688.com.

2. Thanh toán trực tiếp: là hình thức chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản cho Nhà cung cấp (NCC) mà không qua hình thức thanh toán đảm bảo qua hệ thống taobao.com, tmall.com và 1688.com.

3. Phí mua hàng và Kiểm hàng: Phí mua + Kiểm hàng đối với đơn hàng ngoài là 2% giá trị đơn hàng và tỷ lệ đặt cọc là 100% giá trị hàng hóa. 

II. Chính sách:

1. Thanh toán: đối với Đơn hàng ngoài theo yêu cầu của Khách hàng, OrderHang sẽ chuyển thanh toán trực tiếp tiền hàng tới tài khoản ngân hàng của NCC.

2. OrderHang không đảm bảo mức độ uy tín của NCC cũng như rủi ro NCC có thể không giao hàng hoặc giao không đúng cam kết tại thời điểm mua hàng.

3. Kiểm hàng: tại thời điểm nhận hàng ở QC, OrderHang sẽ thực hiện kiểm theo đúng số lượng và mẫu mã Khách hàng ghi chú trên đơn. Trong tình huống Khách hàng không ghi chú trên đơn OrderHang có quyền chuyển hàng về và bỏ dịch vụ Kiểm hàng.

4. Khiếu nại:

4.1 Lỗi phát sinh từ dịch vụ Mua hàng và Vận chuyển của OrderHang: trường hợp OrderHang mua hàng không đúng với yêu cầu của Khách hàng (gửi thông tin sai so với yêu cầu của Khách hàng cho người bán khiến người bán phát hàng sai) hoặc hàng hóa có hư hỏng trong quá trình vận chuyển về Việt Nam. OrderHang sẽ giải quyết khiếu nại theo đúng Chính sách khiếu nại trên hệ thống OrderHang đã thông báo.

4.2 Lỗi phát sinh từ Nhà cung cấp:

+ NCC không phát hàng: OrderHang sẽ hỗ trợ Khách hàng tối đa trong việc khiếu nại NCC để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng. Tuy nhiên, OrderHang sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ khoản bồi thường nào trong tình huống trên.

+ Tại thời điểm kiểm hàng: OrderHang sẽ hỗ trợ Khách hàng khiếu nại lên NCC, kết quả khiếu nại sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả làm việc với NCC. Trong trường hợp KN không thành công, OrderHang sẽ tiến hành giao hàng về và tất toán đơn hàng như bình thường.

+ Tại thời điểm kiểm hàng OrderHang không phát hiện ra lỗi (theo Chính sách kiểm hàng đã cam kết), nếu NCC đồng ý cho đổi/trả hàng, OrderHang sẽ chịu toàn bộ chi phí vận chuyển từ VN sang QC để tiến hành đổi trả hàng. Nếu khiếu nại NCC không thành công, (NCC không cho đổi/trả hàng hoặc sau khi đổi/trả NCC không hoàn trả tiền). OrderHang sẽ cập nhật lại thông tin khiếu nại tới Khách hàng và kết thúc khiếu nại người bán.

+ Đổi/trả hàng: Khách hàng có nhu cầu đổi trả không phải do lỗi phát sinh từ NCC, OrderHang sẽ hỗ trợ KH trao đổi với NCC để đổi trả. Tuy nhiên Khách hàng sẽ chịu mọi chi phí phát sinh và rủi ro (nếu có) trong quá trình đổi/trả.

Quy định về việc hoàn tiền từ NCC qua các phương thức như tài khoản ngân hàng, alipay, wechat:

- Đối với các đơn hàng thanh toán thẳng tiền hàng cho NCC, OrderHang từ chối nhận lại tiền hoàn từ NCC trong mọi trường hợp như shop hết hàng, hàng sai/lỗi....

*Lưu ý: đối với những vấn đề phát sinh không nằm trong Chính sách Đơn hàng ngoài sẽ mặc định được áp dụng theo những Quy định, Chính sách khác đã thông báo trên hệ thống Orderhang.com.

Chính sách được điều chỉnh lần cuối cùng ngày 16/05/2024. 

avatar
Xin chào
close nav