Hướng dẫn tạo khiếu nại dịch vụ

Để tạo khiếu nại dịch vụ, Khách hàng truy cập trang chi tiết đơn hàng. Sau đó click vào nút “Khiếu nại đơn” và thực hiện theo các bước để tạo khiếu nại:

+ Bước 1: 

+ Bước 2: 

 

*Lưu ý: Đối với các khiếu nại cùng nội dung trên đơn, Khách Hàng chỉ cần tạo 1 Khiếu nại trên 1 link sản phẩm trên đơn vầ ghi chú rõ nội dung, thông tin trong chi tiết Khiếu nại

 

avatar
Xin chào
close nav