Hướng dẫn tạo khiếu nại dịch vụ

Để tạo khiếu nại dịch vụ, Khách hàng truy cập trang chi tiết đơn hàng. Sau đó click vào nút “Khiếu nại đơn” và thực hiện theo các bước để tạo khiếu nại:

+ Bước 1: 

+ Bước 2: 

avatar
Xin chào
close nav