Quy định chính sách

Kính gửi Quý Khách hàng! Để bảo vệ quyền lợi của Khách hàng và giữ vữn...

Xem thêm

Do yêu cầu về luật pháp và bảo quản hàng hóa nên OrderHang xin thông báo...

Xem thêm

Để đảm bảo công tác vận hành, phục vụ việc giao vận hàng hóa tới Quý khách ...

Xem thêm

I. Định nghĩa: 1. Cân nặng tịnh: Là cân nặng thực tế của kiện ...

Xem thêm

1. Định nghĩa: – Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và so s...

Xem thêm

1. Định nghĩa: – Xử lý Khiếu nại là quá trình tiếp nhận, xử lý các vấn...

Xem thêm
avatar
Xin chào
close nav