Quy định chính sách

1. Định nghĩa – Quá trình giao hàng từ kho của OrderHang tới địa chỉ nhận hà...

Xem thêm

Kính gửi Quý Khách hàng! Để bảo vệ quyền lợi của Khách hàng và giữ vững dịch...

Xem thêm

Do yêu cầu về luật pháp và bảo quản hàng hóa nên OrderHang xin thô...

Xem thêm

Để đảm bảo công tác vận hành, phục vụ việc giao vận hàng hóa tới Quý khách lu...

Xem thêm

I.        Định nghĩa: 1. Cân nặng tịnh: Là cân nặng...

Xem thêm

1. Định nghĩa: – Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và so sánh cá...

Xem thêm
avatar
Xin chào
close nav