Quy định chính sách

Kính gửi Quý Khách hàng! Để bảo vệ quyền lợi của Khách hàng v...

Xem thêm

Do yêu cầu về luật pháp và bảo quản hàng hóa nên OrderHang xin thông ...

Xem thêm

Để đảm bảo công tác vận hành, phục vụ việc giao vận hàng hóa tới Quý khá...

Xem thêm

I. Định nghĩa: 1. Cân nặng tịnh: Là cân nặng thực tế của ki...

Xem thêm

1. Định nghĩa: – Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tr...

Xem thêm

1. Định nghĩa: – Xử lý Khiếu nại là quá trình tiếp nhận, xử l...

Xem thêm
avatar
Xin chào
close nav