OrderHang thông báo chậm thông quan TQ-VN

Kính gửi Quý Khách hàng!

Do diễn biến bệnh dịch phức tạp, điều kiện thông quan hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam giai đoạn này bị hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Vì vậy việc vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam sẽ chậm hơn thời gian dự kiến thông thường từ 5 - 7 ngày.

Tình trạng chậm thông quan cũng làm ảnh hưởng đến việc điều phối và xử lý hàng hóa tại kho Trung Quốc bị chậm. Trong thời gian này, OrderHang sẽ không cam kết thời gian xuất hàng tại kho Trung Quốc.

OrderHang xin thông báo để Quý Khách nắm thông tin chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình. Do đây là tình huống bất khả kháng, rất mong nhận được sự hỗ trợ, phối hợp từ Quý Khách hàng.

Trân Trọng!
BQT OrderHang.com

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
avatar
Xin chào
close nav