Biểu Phí

Cơ cấu phí nhập hàng

Chi phí nhập một đơn hàng bao gồm:
1. Giá vốn: gồm tiền hàng và phí vận chuyển nội địa Trung Quốc từ địa điểm của người bán tới kho của OrderHang tại Trung Quốc. Đây là phí cố định OrderHang phải trả cho người bán.
2. Phí dịch vụ bao gồm phí mua hàng & kiểm hàng:
– Phí mua hàng là phí dịch vụ giao dịch với nhà cung cấp và thực hiện mua đơn hàng theo yêu cầu của Quý khách.
– Phí kiểm hàng gói dịch vụ đảm bảo sản phẩm không bị người bán giao thiếu hoặc giao lỗi.
3. Phí vận chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam là chi phí chuyển hàng từ Trung Quốc về các kho của OrderHang tại Việt Nam.
4. Phí giao hàng nội địa Việt Nam là chi phí chuyển hàng từ kho của OrderHang tới địa chỉ nhận hàng của Quý khách. 

Giá vốn

Giá vốn hàng hóa bao gồm:
– Tiền hàng: được tính bằng đơn giá sản phẩm nhân với tỷ giá nhân dân tệ tại thời điểm đặt cọc đơn hàng.
– Phí vận chuyển nội địa Trung Quốc thông thường được các hãng vận chuyển tính như sau:

Tỉ lệ đặt cọc đơn hàng

% Tỉ lệ đặt cọc đơn hàng = 50% giá trị tiền hàng

(*) Khi đặt hàng quý khách chỉ cần đặt cọc một khoản tiền dựa trên tổng tiền hàng. Số tiền hàng còn thiếu và tiền phí dịch vụ quý khách sẽ thanh toán khi nhận hàng.

Phí dịch vụ

Phí dịch vụ = Tiền hàng * % phí dịch vụ

Phí vận chuyển TQ-VN

– Phí vận chuyển quốc tế = Phí cố định (5.000đ/đơn hàng) + Phí vận chuyển hàng hóa

Gói Vận chuyển hàng Chính ngạch: Thời gian hàng về Hà Nội từ 02-05 ngày, thời gian hàng về TP.HCM từ 04-07 ngày trong điều kiện thông quan thông thường. Bảng phí như sau:

Biểu phí được điều chỉnh lần cuối ngày 21/10/2020.

Phí giao hàng nội địa VN

Lưu ý: Chính sách giao hàng nội địa Việt Nam, vui lòng xem chi tiết tại đây.