Tin tức

OrderHang thông báo ra mắt Chính sách vận chuyển mới và điều chỉnh chính sách liên quan.

Thời gian gửi: 15:15 23/01/2016

Kính gửi Quý Khách hàng!

Để tiếp tục hoàn thiện dịch vụ nhằm mục đích đem lại những ưu đãi thiết thực hơn tới Quý Khách hàng, OrderHang trân trọng ra mắt Chính sách vận chuyển thường theo trọng lượng đơn hàng đồng thời điều chỉnh nội dung Chính sách liên quan.

1. Chính sách vận chuyển thường theo trọng lượng đơn hàng

  1. a. Định nghĩa:
  2. Chính sách tính phí vận chuyển theo trọng lượng đơn hàng ra mắt nhằm đem đến ưu đãi cho Khách hàng khi có những đơn hàng trọng lượng lớn. Theo đó, phí vận chuyển của mỗi đơn hàng có trọng lượng khác nhau được phân định và áp dụng theo khoảng giá khác nhau.
  3. b. Cách tính:
  4. OrderHang thay đổi cách tính như sau: Orderhang sẽ bỏ việc tính vận chuyển theo vận đơn, và sẽ tính phí vận chuyển trực tiếp trên mỗi đơn hàng. Cụ thể mỗi shop/đơn sẽ được tính phí vận chuyển theo trọng lượng của các kiện hàng và sẽ tính phí khi kiện hàng về kho và giao tới Khách hàng. Chi tiết cách tính phí và xem phí vận chuyển trên đơn Quý Khách có thể tham khảo tại đây.
  1. c. Bảng phí:

Các đơn hàng order được duyệt từ ngày 20/01/2016 sẽ áp dụng mức phí theo khoảng giá cụ thể như sau:


 

*Lưu ý: Các đơn hàng Chuyển phát nhanh vẫn áp dụng bảng giá hiện tại

 

  1. 2. Điều chỉnh giảm phí vận chuyển dựa trên lượng tích lũy tháng:

Với mong muốn đem đến cho Khách hàng những ưu đãi lớn hơn, OrderHang điều chỉnh khung giảm theo mức tích lũy tháng như sau:

  

* Lưu ý: Các đơn > 20kg đã được ưu đãi trực tiếp trên đơn giá vận chuyển thường sẽ không được tính tích lũy. Các đơn hàng > 20kg sử dụng CPN vẫn được tính vào trọng lượng tích lũy tháng.

 

  1. 3. Chính sách hàng ship hộ được điều chỉnh như sau:

  

Lưu ý:

- Bảng  phí trên áp dụng với hình thức chuyển phát thường. Mức phí CPN đối với đơn hàng ship hộ không thay đổi.

- Chính sách hàng ship hộ không áp dụng việc hoàn theo tích lũy vận chuyển tháng.

Trân trọng thông báo!

OrderHang.com