Chính sách

OrderHang ra mắt Chính sách Mua hàng 24h

Thời gian gửi: 23:51 14/12/2015

 

Kính gửi Quý Khách hàng!

Tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng một dịch vụ hoàn thiện, vượt trội nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Quý Khách hàng, OrderHang xin gửi tới Quý Khách chính sách Mua hàng 24h với nội dung chi tiết như sau:

  1. 1. Cam kết mua hàng:

- OrderHang cam kếthoàn thành việc mua hàng trong vòng 24h tính từ thời điểm đơn hàng được duyệt. Trong trường hợp có lý do khách quan không thể mua được (ví dụ: cần chờ Khách hàng xác nhận lại thông tin, cần chờ Nhà cung cấp phản hồi lại thông tin ), thì OrderHang phải thông báo với Quý Khách hàng trên đơn.

- OrderHang cam kết giảm ½ tiền công dịch vụ đối với những đơn hàng được xác nhận là không mua theo đúng cam kết do lỗi chủ quan của OrderHang.

  1. 2. Thời gian áp dụng:

- Thời gian chính sách có hiệu lực bắt đầu từ ngày 14/12/2015.

- Chính sách Mua hàng 24h áp dụng các đơn hàng được duyệt trong tất cả các ngày trong tuần và đa phần các dịp lễ, trừ những dịp lễ có thông báo trước.

  1. 3. Kiểm soát đơn mua không đúng thời gian cam kết:

- OrderHang sẽ chủ động kiểm tra và thực hiện việc giảm tiền công trực tiếp trên đơn. Trong trường hợp đơn hàng của Quý Khách không được mua đúng thời gian cam kết, mà chưa được giảm tiền công Quý Khách hàng có thể liên hệ bộ phận Chăm sóc Khách hàng hoặc làm Khiếu nại dịch vụ để OrderHang tiếp nhận và xử lý.

- Đối với những đơn hàng không tiến hành mua được trong thời gian cam kết và đã có thông báo lại nguyên nhân. Khách hàng có quyền yêu cầu OrderHang cung cấp lại thông tin chứng minh nguyên nhân đó. Thời gian gửi yêu cầu chứng minh không quá 03 ngày kể từ thời điểm mua hàng.

ĐẶC BIỆT: OrderHang áp sẽ áp dụng chính sách trên đối với tất cả những đơn hàng được duyệt từ ngày 23/11/2015.

Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi Quý Khách có thể liên lạc với phòng Dịch vụ Khách hàng. ĐT: 04.7.303.8838.

Trân trọng!

OrderHang.com