Chính sách

CHÍNH SÁCH GIẢM TRỪ PHÍ VẬN CHUYỂN THEO KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN TÍCH LŨY TRONG THÁNG

Thời gian gửi: 22:53 30/09/2015

Là chính sách xác lập mức phí vận chuyển thấp hơn dành cho các Khách hàng có khối lượng vận chuyển nhiều / đều đặn trong tháng.

1.      Chính sách phí:

Mức giảm trừ sẽ được phân theo các mốc khối lượng tích lũy trong tháng như sau:

 - Khối lượng tích lũy: được xác định là khối lượng hàng hóa mà OrderHang.com đã giao cho Khách hàng trong tháng. Các kiện hàng chưa được giao cho Khách hàng (vẫn ở trong kho hoặc đang trên đường vận chuyển) sẽ không được tính vào khối lượng tích lũy.

* Lưu ý: Các đơn > 20kg đã được ưu đãi trực tiếp trên đơn giá vận chuyển thường sẽ không được tính tích lũy. Các đơn hàng > 20kg sử dụng CPN vẫn được tính vào trọng lượng tích lũy tháng.

2.      Cách thức giảm trừ

-  Khối lượng tích lũy: được xác định là khối lượng hàng hóa mà Orderhang.com đã giao cho Khách hàng trong tháng. Các kiện hàng chưa được giao cho Khách hàng (vẫn ở trong kho hoặc đang trên đường vận chuyển) sẽ không được tính vào khối lượng tích lũy.

-  Thời điểm: Kết thúc mỗi tháng, Orderhang.com sẽ thực hiện tính tổng khối lượng tích lũy. Tương ứng với mức tích lũy, Orderhang.com sẽ thực hiện giảm trừ theo công thức:

Tổng số tiền giảm trừ = Khối lượng tích lũy trong tháng * Mức giảm trừ

Ví dụ: Khi KH đạt mức tổng khối lượng tích lũy trong tháng là 200kg -> mức giảm trừ là 500đ/kg -> Số tiền được giảm trừ là: 200kg x 500đ = 100.000đ

-  Cách thức hoàn tiền: Orderhang.com sẽ thực hiện 1 giao dịch cộng tiền vào tài khoản của Khách hàng trên Orderhang.com trước ngày mùng 10 của tháng tiếp theo.

(Chính sách điều chỉnh lần cuối ngày 25/10/2016)

 

Trân trọng!

Orderhang.com