Chính sách vận chuyển quốc tế

1. Định nghĩa– Vận chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam là việc đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua hình thức chuyển phát và thông quan theo yêu cầu của Khách hàng, trong khoảng thời gian dự kiến. – OrderHang không trực tiếp là đơn vị vận chuyển. Dựa theo…