Chính sách đổi/trả hàng

1. Định nghĩa: – Đổi hàng là hoạt động OrderHang làm việc với NCC để thực hiện việc chuyển trả hàng để nhận lại hàng thay thế.  – Trả hàng là hoạt động Khách hàng trả lại hàng hóa mà Khách hàng không nhận do lỗi từ NCC, lỗi dịch vụ của OrderHang hoặc do mong…

Chính sách bảo mật và lưu trữ thông tin

1. Bảo mật thông tin nguồn hàng – OrderHang cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin nguồn hàng của Khách hàng. Các hành vi tiết lộ nguồn hàng của một Khách hàng bất kỳ cho đối thủ cạnh tranh từ bất kỳ một nhân sự nào của OrderHang là hành vi được nghiêm cấm. – OrderHang…

Chính sách vận chuyển quốc tế

1. Định nghĩa– Vận chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam là việc đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua hình thức chuyển phát và thông quan theo yêu cầu của Khách hàng, trong khoảng thời gian dự kiến. – OrderHang không trực tiếp là đơn vị vận chuyển. Dựa theo…