• Hướng dẫn theo dõi phí vận chuyển trên đơn hàng

     

    Với các đơn được duyệt từ ngày 20/01/2016, Orderhang áp dụng cách thức tính phí vận chuyển quốc tế trực tiếp trên đơn hàng thay vì tính bằng cách thu tiền bằng vận đơn như trước đây....

    Thời gian đăng: 15:50 23/01/2016