Tin tức

Thông báo điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ Tháng 06/2016

Thời gian gửi: 14:49 13/06/2016

Kính gửi Quý Khách hàng!

OrderHang xin trân trọng thông báo:

Kể từ 00h00 ngày 14/06/2016, OrderHang điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được khởi tạo từ ngày 00h00 ngày 14/06/2016 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1NDT = 3.460 VND

Trân trọng cảm ơn!

OrderHang.com