Tin tức

Thông báo điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ Tháng 01/2016

Thời gian gửi: 22:17 03/01/2016

Kính gửi Quý Khách hàng!

OrderHang xin trân trọng thông báo:

Kể từ 00h00 ngày 04/01/2016, OrderHang điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được khởi tạo từ ngày 00h00 ngày 04/01/2016 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1NDT =  3.540 VND

Trân trọng cảm ơn!

OrderHang.com