Tin tức

TB: Điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân Tệ - Tháng 02/2016

Thời gian gửi: 11:38 15/02/2016

Kính gửi Quý khách hàng!

OrderHang.com xin trân trọng thông báo:

Kể từ 00h00 ngày 15/02/2016 OrderHang.com điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân Tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được khởi tạo từ 00h00 ngày 15/02/2016 sẽ được áp dụng theo tỷ giá sau: 1 NDT = 3.450 VNĐ.

Trân trọng cảm ơn!

OrderHang.com