Hướng Dẫn

Hướng dẫn theo dõi phí vận chuyển trên đơn hàng

Thời gian gửi: 15:50 23/01/2016

Với các đơn được duyệt từ ngày 20/01/2016, Orderhang áp dụng cách thức tính phí vận chuyển quốc tế trực tiếp trên đơn hàng thay vì tính bằng cách thu tiền bằng vận đơn như trước đây. Bảng phí vận chuyển của Orderhang cũng sẽ được tính theo khoảng giá tùy thuộc vào tổng khối lượng của đơn. Để xem và kiểm tra phí vận chuyển quốc tế Trung Quốc – Việt Nam của từng shop, cũng như tổng phí vận chuyển của đơn hàng, xin vui lòng xem hướng dẫn dưới đây:

  1. 1.      Xem tổng phí vận chuyển quốc tế

Trên trang đơn hàng, vui lòng xem tổng phí VCQT như trong ảnh minh họa. PVCQT sẽ được tính ngay vào tổng giá trị đơn hàng, và nằm trong hóa đơn đơn hàng trên trang lịch sử giao dịch

 

 

  1. 2.      Xem danh sách kiện hàng và phí vận chuyển của từng shop

Orderhang nâng cấp tiện ích cho phép Khách hàng có thể xem danh sách các kiện hàng và chi tiết trạng thái vận chuyển, khối lượng của kiện hàng mà Orderhang đã nhận được của mỗi shop. Để vào trang Chi tiết shop, Khách hàng có thể thao tác trực tiếp trên đơn hàng như hướng dẫn ở ảnh trên. Dưới đây là hướng dẫn xem thông tin trên trang Chi tiết shop.

 

 

Với chức năng thu phí VCQT trên đơn và theo dõi các kiện hàng của shop, Orderhang hy vọng sẽ giúp Khách hàng dễ dàng quản lý tình trạng vận chuyển của hàng hóa để phục vụ tốt hơn hoạt động kinh doanh của mình.

Trân trọng!

OrderHang.com