Chính sách

Chính sách lưu kho hàng hóa

Thời gian gửi: 16:07 16/03/2015

1. Đối tượng áp dụng:
- Dành cho tất cả Khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của Orderhang.com tại Việt Nam
2. Thời gian áp dụng:
- Áp dụng đối với các đơn hàng có thời điểm nhập kho từ ngày 21/03/2015.
3. Quy định lưu kho:
- Thời điểm nhập kho: là thời điểm hàng hóa nhập kho tại Việt Nam (Hà Nội hoặc TPHCM) và có thông tin tới Khách hàng trên 1 trong các phương tiện gồm website, Email hoặc SMS.
- Hàng hóa lưu kho: là hàng hóa đã sẵn sàng để giao cho Khách hàng nhưng được lưu trữ trong kho tại Việt Nam do Khách hàng chưa hoàn tất các nghĩa vụ tài chính để giao hàng hoặc có nhu cầu gom hàng để giao cùng một thời điểm. Hàng hóa lưu kho không áp dụng với các hàng hóa được trả lại hoặc hàng hóa đặc biệt khác do thỏa thuận của các bên.
- Quy định xử lý đối với hàng hóa lưu kho:
+Thời hạn lưu kho: Orderhang.com có trách nhiệm lưu kho cho Khách hàng trong khoảng thời gian 15 ngày đối với hàng hóa giao tại nội thành Hà Nội và TPHCM; 20 ngày đối với hàng hóa giao tại các tỉnh thành khác kể từ thời điểm nhập kho.
+ Hàng hóa lưu kho vượt quá thời hạn nêu trên sẽ được chuyển sang khu vực để hàng hóa riêng. Orderhang.com sẽ không chịu trách nhiệm với các rủi ro đối với hàng hóa lưu kho quá thời hạn này bao gồm các rủi ro mất mát/thất lạc, hỏng hóc đối với hàng hóa.
+ Sau 45 ngày kể từ thời điểm nhập kho, Orderhang.com có quyền thanh lý hàng hóa lưu kho quá thời hạn mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với hàng hóa đã thanh lý, cũng như không có nghĩa vụ hoàn trả số tiền đã đặt cọc cho đơn hàng tương ứng.

Trân trọng thông báo!
Orderhang.com