Chính sách

Chính sách bảo hiểm hàng hóa

Thời gian gửi: 09:59 22/02/2013

Order Hàng quy định bảo hiểm với hàng đắt tiền như sau:

- Với các hàng từ 200 tệ trở lên sẽ được áp bảo hiểm 3% giá tệ

- Khách hàng có quyền hủy bảo hiểm nếu không muốn

- Quyền lợi nếu mua bảo hiểm: Nếu hàng sai màu, sai cỡ, sai mẫu, rách nát, hỏng hóc...sẽ được bồi thường 100% giá trị tiền hàng.

- Nếu hủy không mua bảo hiểm: Hàng về có vấn đề gì chỉ được bồi thường 10% giá trị tiền hàng