Chính sách

Chính sách Xử lý Khiếu nại Dịch vụ

Thời gian gửi: 11:51 21/02/2013

I.         Định nghĩa & phạm vi dịch vụ:

1.         Trung gian nhập hàng: Là khái niệm chỉ các dịch vụ mà Orderhang.com cung cấp tới Khách hàng, bao gồm:

-       Mua hàng: Mua hàng hóa/sản phẩm theo đúng yêu cầu của Khách hàng.

-       Gom hàng: Nhận và gom hàng hóa đã mua từ những Người bán.

-       Kiểm hàng: Kiểm tra hình ảnh của sản phẩm theo hình ảnh được đăng bán, kiểm tra số lượng, kích cỡ, màu sắc như yêu cầu của người mua.

-       Đóng gói: Đóng gói hàng hóa theo quy cách khác với quy cách thông thường; giúp hàng hóa không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

-       Vận chuyển: Vận chuyển hàng hóa về theo hình thức Khách hàng lựa chọn, bảo đảm hàng hóa không bị mất trong quá trình vận chuyển.

2.         Khách hàng:

-       Là cá nhân/tổ chức sử dụng một trong số các dịch vụ của Orderhang.com

3.         Người bán:

-       Là cá nhân/tổ chức cung cấp hàng hóa mà Khách hàng đặt mua. Người bán và Orderhang.com hoàn toàn không có mối liên hệ với nhau. Orderhang.com sẽ làm việc với Người bán để đảm bảo hàng hóa đáp ứng đúng các yêu cầu nằm trong phạm vi dịch vụ mà Orderhang.com cung cấp.

4.         Khiếu nại dịch vụ:

-       Là các khiếu nại của Khách hàng đối với Orderhang.com khi Orderhang.com không cung cấp đúng và đủ các dịch vụ mà Khách hàng sử dụng.

5.         Phạm vi dịch vụ của Orderhang.com:

-       Được hiểu là các cam kết dịch vụ của Orderhang.com và được quy định rõ tại mục Quy định và chính sách xử lý khiếu nại dịch vụ dưới đây.

6.         Khiếu nại Người bán:

-       Các khiếu nại đối với Người bán khi Người bán vi phạm điều khoản giao dịch hàng hóa trực Là tiếp hoặc điều khoản giao dịch trên các website bán hàng. Khách hàng có thể chủ động khiếu nại Người bán hoặc nhờ sự hỗ trợ của Orderhang.com.

 

II.      Quy định giải quyết khiếu nại

1.        Khiếu nại hợp lệ: Là các khiếu nại đảm bảo các yêu cầu sau:

-       Thời gian gửi khiếu nại: Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận hàng.

-       Cách thức gửi thông tin: Qua chức năng gửi khiếu nại trên website hoặc qua email (email gửi đi phải là email mà Quý khách đã đăng ký trên website).

-       Thông tin khiếu nại: Bao gồm nội dung yêu cầu khiếu nại và ảnh chụp thực trạng sản phẩm/hàng hóa cần khiếu nại. 

Lưu ý: Đối với các sản phẩm/hàng hóa là đồ điện tử, Orderhang.com sẽ tiếp nhận xử lý các khiếu nại liên quan nứt, gãy sản phẩm; không tiếp nhận và xử lý các khiếu nại liên quan đến hoạt động, bảo hành và chất lượng sản phẩm.

2.      Thời gian tiếp nhận và xử lý khiếu nại:

-       Orderhang.com cam kết tiếp nhận và xử lý mọi yêu cầu khiếu nại được xác định là hợp lệ (quy định tại mục a nêu trên).

-       Thời gian phản hồi: Phản hồi về việc tiếp nhận/yêu cầu bổ sung thông tin trong vòng từ 1 - 2 ngày.