Chính sách

Chính sách Đóng gỗ hàng hóa

Thời gian gửi: 15:23 13/03/2015

I. THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ

Đóng gỗ là một hình thức đảm bảo an toàn đối với hàng hóa dễ vỡ, dễ biến dạng trong quá trình vận chuyển.
1. Hình thức đóng gỗ của Orderhang.com là gì?
Có 2 hình thức đóng gỗ:
- Đóng gỗ chung: Là hình thức ghép chung nhiều kiện hàng nhỏ của nhiều Khách hàng thành 1 kiện lớn để đóng gỗ. Khi về tới Việt Nam, Orderhang.com sẽ tháo gỗ, tách từng kiện ra và giao cho Khách hàng. Các kiện hàng khi Khách hàng nhận được sẽ không có gỗ kèm theo.
- Đóng gỗ riêng: Là hình thức đóng gỗ riêng, nguyên kiện đối với 1 kiện hàng hóa của Quý Khách hàng.
Đối với cả 2 hình thức đóng gỗ nêu trên, Orderhang.com đều đảm bảo sự an toàn và chịu trách nhiệm với những hỏng hóc gây ra do va đập đối với hàng hóa của Quý khách hàng.
Orderhang.com mặc định áp dụng hình thức đóng gỗ chung đối với kiện hàng của Quý khách trừ khi Quý khách có yêu cầu đóng gỗ riêng trên đơn hàng. Việc đóng gỗ chung sẽ mang lại lợi ích về mặt chi phí so với đóng gỗ riêng.

2. Chi phí đóng gỗ xác định như thế nào?
So với hàng hóa thông thường, hàng hóa đóng gỗ khi vận chuyển Trung Quốc – Việt Nam sẽ phát sinh các chi phí như sau:
- Vật tư và công đóng gỗ
- Phí vận chuyển đối với phần khối lượng gỗ
Lưu ý: Khi đóng gỗ chung, chi phí vật tư và công đóng gỗ sẽ tiết kiệm hơn và được chia sẻ cho các kiện hàng.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
1. Công thức tính phí đóng gỗ:

TỔNG CHI PHÍ ĐÓNG GỖ = Phụ phí vật tư, nhân công đóng gỗ + Khối lượng gỗ tăng thêm * Phí vận chuyển TQ-VN áp dụng đối với đơn hàng

 

 Ví dụ: Nếu kiện hàng của Quý khách có kích thước 20cm x 20cm x 20cm (tương đương thể tích 0.008m3), phí vận chuyển Quốc tế TQ-VN là 37.000vnd/kg; khi đó:

Phí đóng gỗ chung= 20.000vnd + 0.3 * 37.000 = 31.100vnđ.
Phí đóng gỗ riêng = 50.000vnd + 0.3 * 37.000 = 61.100vnđ.

2. Cách thức đăng kí sử dụng:
- Đối với các hàng hóa dễ vỡ hoặc các hàng hóa dễ hư hỏng do va đập, Orderhang.com yêu cầu Khách hàng đóng gỗ để đảm bảo an toàn đối với hàng hóa. Trong trường hợp không đóng gỗ, Quý khách hàng sẽ chịu các rủi ro hư hỏng hàng hóa trên đường vận chuyển.
- Để sử dụng hình thức đóng gỗ hàng hóa, Quý khách có thể lựa chọn dịch vụ đóng gỗ khi tạo đơn hàng hoặc comment trên đơn hàng trước khi Orderhang.com tiến hành mua hàng. Các yêu cầu đóng gỗ hàng hóa sau khi mua hàng cần thông báo trực tiếp với nhận viên tư vấn của Orderhang.com, để có thể đăng kí sử dụng kịp thời trước khi hàng hóa được xuất đi khỏi kho Trung Quốc.
- Orderhang.com sẽ áp dụng hình thức đóng gỗ chung mặc định với đơn hàng lựa chọn dịch vụ Đóng gỗ của Quý khách. Trong trường hợp có nhu cầu đóng gỗ riêng, Quý khách có thể comment trên đơn hàng với nội dung “Đóng gỗ riêng đơn hàng này”.

*Lưu ý: đối với kiện hàng đã được người bán đóng gỗ và Khách hàng không sử dụng dịch vụ đóng gỗ của OrderHang thì OrderHang không đảm bảo được chất lượng đóng gỗ của người bán. Vì vậy, nếu kiện hàng về có rủi ro gãy nát, hỏng hóc sản phẩm OrderHang xin phép từ chối trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tuy nhiên OrderHang sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ Khách hàng khiếu nại lên người bán để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng.